hero

Join the innovative companies building on Hedera Hashgraph

Data Analyst

atma.io

atma.io

IT, Data Science
Nhà Bè, Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Monday, May 29, 2023

Company Description

Avery Dennison (NYSE: AVY) is a global materials science company specializing in the design and manufacture of a wide variety of labeling and functional materials. The company’s products, which are used in nearly every major industry, include pressure-sensitive materials for labels and graphic applications; tapes and other bonding solutions for industrial, medical, and retail applications; tags, labels and embellishments for apparel; and radio frequency identification (RFID) solutions serving retail apparel and other markets. Headquartered in Glendale, California, the company employs more than 30,000 employees in over 50 countries. Reported sales in 2019 were $7.1 billion. Learn more at www.averydennison.com.

Job Description

● Diễn giải và phân tích dữ liệu bằng các kỹ thuật thống kê. Làm báo cáo kết quả hằng ngày.
● Hỗ trợ phát triển và triển khai các hệ thống thu thập dữ liệu nhằm tối ưu hóa hiệu quả
● thống kê và chất lượng dữ liệu
● Thu thập và quản lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu chính hoặc phụ. Duy trì hệ thống cơ sở dữ
● liệu
● Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng đang hoặc sắp diễn ra sau khi phân tích dữ
● liệu.
● Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý các yêu cầu của công ty.
● Hỗ trợ cải tiến quy trình làm việc để đạt hiệu quả cao hơn.

Qualifications

● Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành lên quan tới Toán Thống Kê, Quản lý Dữ Liệu, IT...
● Có hiểu biết về các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu / quản lý dữ liệu
● Sử dụng tốt các công cụ thống kê như Excel, SPSS, SAS...
● Tư duy logic và có khả năng trình bày báo cáo rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.

Additional Information

Recruiter In charge: Ms. Minh Minh - [email protected] (cc:
[email protected])